BEST TRANE – Βέλτιστες πρακτικές για την κατάρτιση μη-τυπικής μάθησης σε ενήλικες

Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079751

Αρχική

Καλωσορίσατε στο έργο BEST TRANE. Τι θα πετύχει το BEST TRANE? Το BEST TRANE παρέχει τις βέλτιστες πρακτικές σε εκπαιδευτές ώστε να προετοιμαστούν για να διδάξουν σε διαγενεακά περιβάλλοντα και να ενθαρρύνει μεγαλύτερους μαθητές να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης.

Το έργο

Η συμμετοχή στη μη-τυπική μάθηση για τους μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικίας 55+ παραμένει πολύ αδύναμη στην Ευρώπη. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους άνεργους ενήλικες μέσης ηλικίας είναι ακόμη πιο περιορισμένη: το 2012 μόνο το 50% των ανθρώπων ηλικίας 50+ συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς

Σύμφωνα με δεδομένα του Eurostat, το 2016 λίγο περισσότερο από το 45% των ενηλίκων ηλικίας 45-64 συμμετείχαν σε κάποια μορφή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης και το 80% από αυτά ήταν μαθησιακές δραστηριότητες σχετικά με την εργασία τους. Τα κέντρα μη-τυπικής μάθησης είναι παραδοσιακά αφιερωμένα σε νεαρούς ανθρώπους και αφήνουν ελάχιστες θέσεις για να προσεγγίσουν μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές. Δεν υπάρχουν βασικές πρόνοιες και παρατάξεις από την Εθνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Ως συνέπεια, οι εκπαιδευτές που εργάζονται σε κέντρα μη-τυπικής μάθησης συχνά υστερούν από συγκεκριμένες δεξιότητες για να προσεγγίσουν και να διδάξουν σε μαθητές μέσης ηλικίας.

Αυτό το έργο τονίζει αυτό το κενό προσφέροντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε κέντρα μη-τυπικής μάθησης, μέσα από μια συλλογή πληροφοριών, παραδειγμάτων από υπάρχον καλές πρακτικές και διαφορετικές απόψεις για την απασχόληση με άτομα μέσης ηλικίας και την εμπλοκή τους στη μη-τυπική μάθηση.

Συνεργάτες

Το έργο χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +. Το έργο υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι το Απρίλιος 2022. To BEST TRANE παραδίδεται επί του παρόντος από μια ομάδα που αποτελείται από 5 οργανισμούς από Γαλλία, Κύπρο, Ιταλία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Solution

Γαλλία

Στόχος του Solution είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη ανάμεσα σε νεαρούς ενήλικες με την προώθηση διάφορων ειδών δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την αμοιβαία αποδοχή, την παρακίνηση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος με την προσφορά διαθεματικών δραστηριοτήτων, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανοίξουν το πνεύμα και θα ενδυναμώσουν δίκαιες δυναμικές μεταξύ γενεών.

Η αποστολή του Solution είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης, ενώνοντας ένα διαφορετικό κοινό και ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο, τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο προωθώντας παράλληλα την απόκτηση λεπτών και αδρών δεξιοτήτων χρήσιμες για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Συμμετέχοντας στο έργο BEST TRANE, η Solution στοχεύει ταυτόχρονα να μοιραστεί με την κοινοπραξία την τεχνογνωσία της στην οργάνωση δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών και την απόκτηση νέων γνώσεων στον τομέα της μη-τυπικής μάθησης για ανθρώπους μέσης ηλικίας, χάρη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ευρωπαϊκών οργανισμών που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα.

The Rural Hub

Ιρλανδία

Το Rural Hub ιδρύθηκε ως μια ένωση από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στο αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Από την ίδρυση του το 2012, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε κατοίκους και ομάδες της περιοχής. Ειδικεύεται στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και έχει αναπτύξει μια σειρά τοπικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αγροτικών νέων που είναι σε μειονεκτική θέση, τις κοινότητες μεταναστών και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Σε συνεργασία με αυτές τις ομάδες χρησιμοποιούνται δημιουργικές προσεγγίσεις και δοκιμές πόρων ψηφιακών μέσων για την υποστήριξη μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής μεταξύ τοπικών κοινοτήτων στο County Cavan. Έχουμε ένα αναπτυγμένο δίκτυο ενδιαφερόμενων σε όλη την επαρχία που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση.

FDS

Società Cooperativa Sociale Fuori dal Sommerso

Ιταλία

Fuori dal Sommerso είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Μεσσήνη, Ιταλία το 2001. Δραστηριοποιείται στον τομέα των ενηλίκων, της ενεργού γήρανσης, της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην εργασία ευάλωτων ομάδων (ιδίως ατόμων με αναπηρία).

Ο SOMMERSO προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης που βοηθούν τους ηλικιωμένους να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες στο σπίτι, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την υγεία τους και την ικανότητα τους να παραμένουν ανεξάρτητοι. Με τη βοήθεια της κοινότητας, οι ηλικιωμένοι μπορούν να ευδοκιμήσουν στο σπίτι όπου είναι ευτυχισμένοι. Είμαστε το δίχτυ ασφαλείας τους.

Ο SOMMERSO προσφέρει ένα ζωτικό σύστημα υποστήριξης για ευάλωτους ηλικιωμένους με περιορισμένες επιλογές που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση ή δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν για τις υπηρεσίες.

Eurospeak Language Schools

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Eurospeak Language Schools Ltd. είναι μια ιδιωτική σχολή αγγλικής γλώσσας η οποία είναι διαπιστευμένη από το British Council και το Independent Schools Inspectorate (ISI). Έχει επίσης άδεια UKVI σύμφωνα με το Tier 2 General και το Tier 4 General του συστήματος βαθμολόγησης με βαθμούς. Ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα Cambridge English διαπιστευμένο εξεταστικό κέντρο και ένα εκπαιδευτικό κέντρο Trinity College. Προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων γλωσσικής και επαγγελματικής κατάρτισης που κυμαίνονται από το Δημοτικό έως το προχωρημένο επίπεδο Αγγλικών, καθώς και την προετοιμασία δοκιμών IELTS. Έχει δυο τοποθεσίες, Reading Berkshire και Southampton, Hampshire.

Αυτό που θα προσφέρει το έργο BEST TRANE στην Eurospeak είναι η ενίσχυση των γνώσεων μας σχετικά με τη μη-τυπική μάθηση για ανθρώπους μέσης ηλικίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τους συνεργάτες. Αυτό θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις ικανότητες μας για να υποστηρίξουμε τις ομάδες-στόχο και να αυξήσουμε την εμπειρία μας σε αυτό το θέμα.

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας(CSI) είναι ένα οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, που εστιάζει στην υιοθέτηση κοινωνικής καινοτομίας για να φέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Το CSI συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις, τοπικούς κυβερνητικούς φορείς, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ινστιτούτα για να απευθύνει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις.

Αναγνωρίζουμε και εξετάζουμε συστηματικές προκλήσεις μέσω τεκμηριωμένης έρευνας, έρευνας χαρτογράφησης τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων λύσεων, και την ανάπτυξη λύσεων λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα και την πολιτιστική δυναμική. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων και να εφαρμόσουμε τις λύσεις καθώς διατηρούμε συνεχής επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε συνεχής ανατροφοδότηση και προσαρμογή. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίε ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και ανανεώνουμε συνεχώς τις κοινωνικές μας προτάσεις.

Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης μας είναι οι τομείς κοινωνικής δικαιοσύνης, αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση, κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργων, υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, αξιολόγηση προϊόντων και κατάρτισης.

Αποτελέσματα

Για να πετύχουμε τους στόχους μας, το BEST TRANE παρέχει σε εκπαιδευτές ενηλίκων πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο θα συλλέξει τις βέλτιστες πρακτικές για την απασχόληση ενηλίκων μέσης ηλικίας, την εμπλοκή των ενήλικων μέσης ηλικίας σε κέντρα μη-τυπικής μάθησης, παρουσιάζοντας καινοτόμες διαδραστικές δραστηριότητες τόσο σε ενήλικες μέσης ηλικίας όσο και σε νεαρούς και ενθαρρύνοντας τη διαγενεακή δυναμική σε τάξεις μη-τυπικής μάθησης. Η έρευνα και οι μελέτες που θα συλλεχθούν για να εμπλουτίσουν την ανάπτυξη του οδηγού, θα ακολουθήσουν συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα οργανωθεί και θα παραδοθεί σε μια σειρά φάσεων.

Φάση 1

Ο κάθε εταίρος πρώτα θα διεξάγει έρευνα σχετικά με τη χώρα του και τις τοπικές πραγματικότητες σχετικά με την κατάσταση της μη-τυπικής μάθησης, τους παρόχους της, τα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές και τη δυναμική μεταξύ γενεών σε κέντρα μη-τυπικής μάθησης στη χώρα τους. Τα ευρήματα αυτής της φάσης θα παρουσιαστούν σε όλους τους εταίρους στην πρώτη συνάντηση εταίρων και θα γίνεται μια σύνοψη των ευρημάτων για να συμπεριληφθούν στο Εγχειρίδιο.

Φάση 2

Σε αυτό το στάδιο, οι συνεργάτες του έργου ερευνούν τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των μαθητών μέσης ηλικίας σε δραστηριότητες μη-τυπικής μάθησης στη χώρα τους. Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής φάσης, οι συνεργάτες μελετούν επίσης τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να παρακινήσουν τους ανθρώπους μέσης ηλικίας να συμμετέχουν σε τάξεις μη-τυπικής μάθησης. Στη συνέχεια, η κοινοπραξία αναλύει από κοινού αυτές τις μεθοδολογίες και τον τρόπο που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα και η περίληψη τους αποτελεί την επόμενη ενότητα του Εγχειρίδιου.

Φάση 3

Σε αυτή τη φάση, ο οργανισμός των συνεργατών διεξάγει περαιτέρω έρευνα για να εντοπίσει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων που μπορούν να προσελκύσουν μαθητές μέσης ηλικίας σε μη-τυπική μάθηση και να αξιολογήσουν πως θα εφαρμοστούν με δημιουργικό και συνεργατικό τρόπο σε διαγενεακές τάξεις. Αυτά τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται επίσης στο Εγχειρίδιο.

Φάση 4

Με βάση τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν και μοιράστηκαν μεταξύ των εταίρων τους προηγούμενους μήνες, ένα πρώτο σχέδιο του εγχειριδίου εκπαιδευτών θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Όλοι οι συνεργάτες παρέχουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στους Solution που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Εγχειριδίου. Στη συνέχεια, οι Solution συγχωνεύει όλο το περιεχόμενο της μελέτης στην πρόχειρη έκδοση του εγχειριδίου εκπαιδευτών. Το περιεχόμενου αυτού του πρώτου προσχεδίου δοκιμάζεται με μια ομάδα εκπαιδευτών ενηλίκων που θα παρακολουθήσουν μια διακρατική εκπαιδευτική εκδήλωση στην Ιρλανδία.

Φάση 5

Μετά την εκπαίδευση στην Ιρλανδία, συλλέγονται και αναλύονται τα σχόλια των συμμετεχόντων και οι προτάσεις τους ενσωματώνονται στην τελική έκδοση του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου. Η τελική έκδοση του Εγχειριδίου θα παρουσιαστεί στην τελική συνάντηση και στο τελικό συνέδριο του έργου.

Νέα

Εδώ θα βρείτε όλα τα ενημερωτικά δελτία και τα δελτία τύπου του έργου!

Ενημερωτικό Δελτίο 2

Ενημερωτικό Δελτίο 3

Ενημερωτικό Δελτίο 4

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

elGreek
Scroll to Top